الثلثاء في ٢٥ نيسان ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:30 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
28-08-2015
14 de Março, disse que "apóia qualquer movimento protestando pacífico a favor de uma demanda legítima e em consonância com a lei libanesa, desde que tal movimento não desviar do seu caminho democrático, pacífico", explicando que o movimento atual que chama para derrubar o governo "não resolve a crise do lixo, mas torna o país entrar no anonimato."Posição 14 de Março de
» mais
 
 
 
الصفحة السابقة
الصفحة     2     3     4   5   6     7     8  
الصفحة التالية